Informujemy, że zajęcia z mgr Magdaleną Liszką w terminie 01-03-2019 r. dla I roku wychowania fizycznego nie odbędą się.

Termin odrobienia zajęć 08-03-2019 r. g. 13.00-14.30