Informujemy, że zajęcia z mgr Sebastianem Pierchałą z przedmiotu gimnastyka szkolna w dniu 08-10-2017 r. dla kierunku Wychowanie Fizyczne są odwołane.
Termin odrobienia zajęć: I rok WF 14-10-2017 r. g. 17.25-18.55
II rok WF 14-10-2017 r. g. 15.55-16.40