Konsultacje z mgr Witoldem Galińskim dla I i II roku wychowania fizycznego- grupy sportowe  :
– poniedziałek- 12-06-2017 r. g. 11.00-11.45 s. J2
– środa- 14-06-2017 r. g. 13.30-14.15 s. J2