Informujemy, że zajęcia z mgr Witoldem Galińskim dla kierunku automatyka i robotyka z przedmiotu wychowanie fizyczne  (rok II) w terminie 12-04-2019 r. są odwołane. Termin odrobienia zajęć- po uzgodnieniu z prowadzącym.