Informujemy, że zajęcia z mgr Witoldem Galińskim w terminie 15-04-2018 r. dla kierunku wychowanie fizyczne II rok- przedmiot piłka ręczna nie odbędą się.

Termin odrobienia zajęć 17-06-2018 r. s. J2 godz. do uzgodnienia