Zapraszam studentów kierunku Bezpieczeństwo państwa, których egzamin dyplomowy odbył się 28 września br., po odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych (pok. 118).