Informujemy, że dyplomy dla osób, które podeszły do egzaminu dyplomowego w lipcu 2020 na kierunku Filologia, gotowe są do odbioru.