Absolwenci kier. Administracja oraz Bezpieczeństwo Państwa

Dyplomy ukończenia studiów można odbierać OSOBIŚCIE od dnia 31 lipca 2020 roku w Dziale Obsługi Studenta w pok. A237 (I piętro).