Informujemy, że zajęcia z dr Andrzejem Samołykiem dla III roku w dniu 01-06-2017 r.
(Trener personalny- żywienie sportowca- wykł., ćw.; Instruktorsko-trenerska- żywienie i odnowa biologiczna-ćw) nie odbędą się.
Propozycja odrobienia zajęć- po uzgodnieniu ze studentami.