Sekretariat IKF informuje, że zajęcia z 19-01-2017 r. z dr Danutą Nowosielską- Swadźba zostaną zrealizowane w terminie:
– I rok WF I gr.- technologia informacyjna (ćwiczenia) 25-01-2017 r. g. 8.45-10.25 s. 327
– I rok WF II gr.- technologia informacyjna (ćwiczenia) 25-01-2017 r. g. 12.10-13.40 s.327
– I rok TiR I gr.- biologia człowieka 24-01-2017 r. g. 13.15-14.45 s. 319