Informujemy, że zajęcia z dr hab. Jerzym Pośpiechem w dniu 03-11-2017 r. z przedmiotu Metodyka WF nie odbędą się. Termin realizacji:
– wykład II rok – gr. ogólna 07-11-2017 r. g. 8.00 s. 317
– wykład II rok- gr. sportowa 10-11-2017 r. g. 17.05 s. 138