Informujemy, że zajęcia z dr Katarzyną Kwiotek (II rok TiR) w terminie 18-12-2017 r. oraz 22-01-2018 r. z przedmiotu Historia Architektury i Sztuki będą odwołane. Termin odrobienia zajęć 19-12-2017 r. g. 12.20-14.45 oraz 23-01-2018 r. g. 12.30-14.45