Informujemy, że zajęcia z mgr Agnieszką Ostrowską w terminie 14-12-2018 r. g. 11.30-13.00 dla II roku TiR są odwołane. Termin odrobienia zajęć 04-01-2019 r. g. 13.00-14.30 s. 340