Informujemy, że zajęcia z mgr Joanna Toniarz w dniach 16-20.01.2017 r. nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w podanych poniżej terminach:

 I rok WF grupa II- Rytmika i taniec- 25-01-2017 r. g. 12-13.30

III rok WF- specjalizacja fitness- 24-01-2017 r. g. 10.15-11.15 oraz 25-01-2017 r. g. 10.15-11.00

Inne terminy związane z konsultacjami:
23.01-2017 r. g. 9.30-11.30
24-01-2017 r. g. 12.00-13.30
25.01.2017 r. g. 10.30-15.30
26-01-2017 r. g. 9.30-11.00
27-01-2017 r. g. 11.30-12.30