Instytut Kultury Fizycznej informuje, że zajęcia z mgr Markiem Jendryskiem dla III roku WF, specjalność Trener Personalny w dniu 08-03-2017 r. (11.15-14.10) są odwołane.
Termin realizacji zajęć- 28-03-2017 r. g. 8.00-10.25 s. A 317, J10