Zajęcia dla III roku WF- TP- Teoretyczne podstawy treningu personalnego- z mgr Witoldem Galińskim w dniu 10-05-2017 r. nie odbędą się. Termin realizacji zajęć 17-05-2017 r. s. 315