%MINIFYHTMLe7894dc3ad79c274384958f276d212937%

W dniu 30.11.2017 r. zajęcia z prof. dr. hab. Leszkiem Karczewskim zostają odwołane.