W dniach od 09.03.2020 do 14.03.2020 zajęcia z dr Agnieszką Kosmol – Żok nie odbędą się.