W dniu 30.10.2019 r. zajęcia z dr Ewą Gieroń – Czepczor nie odbędą sie.