Sekretariat IKF informuje, że zajęcia z dr hab. Piotrem Olendrem w dniu 21-12-2016 r. o godz. 11.20-14.00 dla II roku (gr.1,2) na kierunku wychowanie fizyczne (przedmiot Historia Kultury Fizycznej) nie odbędą się. Termin zajęć zostanie uzgodniony z prowadzącym w innym terminie (styczeń 2017 r.)