Zajęcia dla I roku (II gr.) oraz II roku (II gr.) z dr Jarosławem Gasilewskim w dniu 06.06.2016 r. zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć: 07.06.2016 r. (stadion PWSZ)