Zajęcia  z dr Władysławem Szyngierą (stadion PWSZ) w dniu 09.06.2016 r. zostają odwołane.
Termin odrobienia: 08.06.2016 r. (stadion PWSZ)