%MINIFYHTMLa1f10ce4a26ab9e94ba5f32dc612efbd7%

Spotkanie organizacyjne w sprawie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbędzie się 1.10.2018 o godzinie 14.45 w sali 315

Obecność obowiązkowa.