Wychowanie fizyczne


        
    

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne
semestr letni w roku akademickim 2016/2017

Grupy międzyinstytutowe- studia stacjonarne (pon-pt):

Rekreacyjne formy ruchu– dr Jarosław Gasilewski- piątek  g. 14.00-15.30  (sala gimn. J2)

Pływanie– mgr Janusz Lukoszek- środa  g. 16.00-17.30 (kryta pływalnia PWSZ)
Pływanie– mgr Agnieszka Ostrowska- wtorek g.  16.45-18.15   (kryta pływalnia PWSZ)

Piłka nożna– dr Błażej Sitko- czwartek g. 14.30-16.00 (sala gimn.)

Gry i zabawy– mgr Magdalena Liszka- środa  g. 14.10-15.40 (sala gimn.) 

Formy rekreacji ruchowej i zdrowotnej– mgr Marek Jendrysek- wtorek g. 15.00-16.30 oraz środa (co 2 tyg.) g. 8.00-9.30

Piłka siatkowa– mgr Grzegorz Wachowski- poniedziałek  g. 11.10-12.40  (s.gimn. J2)

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna– dr Danuta Zwolińska-  czwartek g. 8.50-10.25 (s.gimn. J1)

Edukacja elementarna oraz Grupy pracujące – według planu zajęć

Przypominamy, że w zajęciach może uczestniczyć określona ilość osób. Prosimy o przemyślany wybór.