Plan zajęć – studia stacjonarne

L.p. Kierunek I rok II rok
1. Turystyka i rekreacja pobierz pobierz