Plan zajęć – studia stacjonarne

L.p. Kierunek I rok II rok III rok 
1. Turystyka i rekreacja pobierz pobierz pobierz