Aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich, znajdują się na stronie internetowej:

www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie