Pomoc niematerialna – Ośrodki pomocy


        
    
  1. Wykaz placówek świadczących pomoc osobom uzależnionym: www.rops-katowice.pl/dopobrania/Wykaz_placowek.pdf
  2. www.alkoholizm-forum.pl/wojewodztwo-slaskie
  3. www.psychologia.edu.pl/slaskie.html