Pomoc niematerialna – psychotesty


        
    

1. Autodiagnoza:  www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf
2. Alkoholowe liczydełko: www.alkoholoweliczydelko.pl
3. Testy:  www.eu.katowice.pl/studenci/pomoc-dla-studentow/uczelnia-wolna-od-uzaleznien/alkohol/testy.html
4. Kryteria: www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/kryteria_ICD.pdf
5. Test Baltimorski: www.psychologia.net.pl/testy.php?test=alkohol
6. Psychotesty: www.psychologia.net.pl/testy.php