Zajęcia z pomocy przedlekarskiej z dnia 06.06.2019 r. zostają przeniesione na dzień 30.05.2019 r. (III rok Bezpieczeństwo Państwa -prowadzący mgr Agnieszka Ostrowska)