Studenci z niżej wymienionych kierunków/specjalności (grupy „tygodniowe”) realizują praktyki:

III rok wychowanie fizyczne 17.09.2018-12.10.2018

III rok edukacja elementarna 10.09.2018-12.10.2018

III rok edukacja artystyczna 17.09.2018-12.10.2018