KOMUNIKAT

dot. progu dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego w semestrze zimowym

roku akademickiego 2015/2016

 

        W związku z Zarządzeniem nr 461/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu       z dnia 26 czerwca 2015r. ustala się próg dochodu netto na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016    w wysokości nie przekraczającej 800 zł.