W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach Prorektor ds. Studenckich wyraził zgodę na zamieszczenie poniższego komunikatu:

komunikat-przedłużenie terminu składania wniosków na stypendia