Regulamin Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu
Załącznik do Uchwały Nr 259/2011 Senatu z dnia 19 maja 2011 r.