Samorząd studencki


    
  

 

WIKTORIA KOLBE
Przewodnicząca

 

SANDRA KIEŁTYKA
Członek Zarządu

 

PAULINA SIUDEK
Członek Zarządu


 

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Uchwała RUSS

 


Racibórz, 14 sierpnia 2019

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Zgłaszanie kandydatów od 26 sierpnia do 30 sierpnia od godziny 11:00-12:00 w gabinecie A141.
Formularz zgłoszeniowy – link
Wybory do RUSS 3 września od 10:00-13:00 w gabinecie A141


Każdy ma prawo wnieść protest wyborczy w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników wyborów.

Zgłaszanie kandydatów do Senatu w terminie od 5 września do 9 września w godzinach 11:00-12:00 w sali A141.


Komunikat

W dniu 11 września 2019 w wyborach uzupełniających do Senatu zostało wybranych 3 nowych przedstawicieli RUSS:

 • Oliwia Mutwil
 • Joanna Mika
 • Mateusz Cieślik

Każdy ma prawo wnieść protest wyborczy w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników wyborów.


Racibórz,12 lipca2019

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających do Senatu PWSZ w Raciborzu

Zgłaszanie w dniu 14.11.2019  od godziny 11:00-13:00 w pokoju nr 10 na obiekcie krytej pływalni.
W załączeniu wzory wymaganych dokumentów:
Formularz zgłoszeniowy – link


Komunikat

W dniu 15 listopada 2019 w wyborach uzupełniających do Senatu zostało wybranych 2 nowych przedstawicieli studentów:

 • Szymon Gonska
 • Oliwia Warzecha

Każdy ma prawo wnieść protest wyborczy w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników wyborów.