Przewodniczący RUSS

Paweł Ośko

Komisja Wyborcza RUSS:

Mateusz Magiera – przewodniczący
Sara Lopocz
Zuzanna Trybuś

Komisja Rewizyjna RUSS:

Weronika Gwóźdź – przewodnicząca

Wiktoria Klimowska

Agata Mika

Kliknij, aby przeczytać regulamin RUSS PWSZ

kontakt:
russ@pwsz.raciborz.edu.pl

adres:
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
gabinet A 118 (budynek główny uczelni – parter)

Komunikat nr 3

Komunikat Komisji Wyborczej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19.10.2021 w sprawie wyników wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu oraz do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu

W wyborach do Senatu PWSZ w Raciborzu, które odbyły się dnia 18.10.2021r. większością głosów do składu Senatu PWSZ w Raciborzu przeszły –

 

 1. Weronika Niewrzoł
 2. Wiktoria Klimowska
 3. Jakub Rzerzacz

 

Do składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu wybrani zostali natomiast –

 

 1. Julia Rybacka
 2. Wiktoria Klimowska
 3. Agata Mika
 4. Jakub Rzerzacz

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy! 

 

 

Komisja Wyborczej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Racibórz, dnia 19.10.2021r.

Komunikat nr 2

Komisji Wyborczej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15.10.2021 w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu PWSZ w Raciborzu
oraz w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w
Raciborzu

Na podstawie zapisów Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu Komisja Wyborcza
RUSS uchwala, co następuje:

Przyjmuje się zgłoszenia następujących kandydatów z grupy studentów do Senatu PWSZ w Raciborzu:
1. Wiktoria Klimowska
2. Justyna Tomczak
3. Weronika Niewrzoł
4. Jakub Rzerzacz

Przyjmuje się zgłoszenia następujących kandydatów z grupy studentów do Rady Uczelnianej
Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu:
5. Wiktoria Klimowska
6. Katarzyna Kalata
7. Julia Rybacka
8. Jakub Rzerzacz
9. Agata Mika

Komisja Wyborcza RUSS

Komunikat nr 1
Przewodniczącego Rady Uczelnianej samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu

w sprawie ogłoszenia harmonogramu wyborów przedstawicieli studentów do Senatu PWSZ w Raciborzu oraz uzupełnienia składu Rady Uczelnianej samorządu Studenckiego

 

HARMONOGRAM WYBORCZY

11 października 2021 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 – 15.00, gabinet A 128 (budynek główny Uczelni)

Zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Uczelni (w formie stacjonarnej) – wzory druków pod linkiem

Przy zgłoszeniu należy pamiętać o zabraniu kserokopii legitymacji studenckiej osoby zgłaszającej kandydata oraz kandydata

12-13 października 2021 r. (wtorek-środa)

Zgłaszanie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Uczelni w trybie on-line na adres: 15395@student.pwsz.raciborz.edu.pl – wzory druków pod linkiem, do zgłoszenia należy dołączyć skan legitymacji studenckiej osoby zgłaszającej kandydata oraz kandydata oraz zgody RODO.

14 października 2021 r. (czwartek)

Potwierdzenie statusu studenta osób zgłaszających oraz kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Uczelni

15 października 2021 r. (piątek)

Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Uczelni

18 października 2021 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 – 18.00, gabinet A 128 (budynek główny Uczelni)

WYBORY DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ORAZ SENATU UCZELNI – głos może oddać każdy student naszej Uczelni, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej

19 października 2021 r. (wtorek)            

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Uczelni

20-21 października 2021 r. (środa-czwartek)

Możliwość składania protestów wyborczych na adres: 15392@student.pwsz.raciborz.edu.pl

25 października 2021 r. (poniedziałek)

Zatwierdzenie wyników wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Uczelni

 

Przewodniczący RUSS

Paweł Ośko

Pliki do pobrania:


KOMUNIKAT ODNOŚNIE TERMINÓW SKŁADANIA PROTESTÓW WYBORCZYCH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Komisja Rewizyjna informuje, iż w związku z potrzebą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RUSS, protesty wyborcze odnośnie nowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej można składać również w dniach 14.12 – 15.12.2020 r. do godziny 16:00. Protesty można wysyłać na podany adres mailowy: 14954@student.pwsz.racioborz.edu.pl. Uprawnionym do składania protestów jest każdy, kto posiada status studenta PWSZ.


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Przedstawiamy Państwu pełny skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 1. Magdalena Afa
 2. Jakub Gosz
 3. Sylwia Gozdalska
 4. Weronika Gwóźdź
 5. Sara Lopocz
 6. Mateusz Magiera
 7. Paulina Musiolik
 8. Paweł Ośko
 9. Bożena Polak – Cisowska
 10. Agata Szaruga
 11. Zuzanna Trybuś
 1. Kaja Zubko 

 

Nowym przedstawicielom serdecznie gratulujemy oraz  życzymy owocnej pracy w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego!KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Zgodnie z wyborami uzupełniającymi Komisja Wyborcza RUSS stwierdza wybór następujących dwóch członków Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu:

 1. Sylwia Gozdalska
 2. Kaja Zubko

HARMONOGRAM WYBORCZY RUSS – aktualizacja

 

25.11.2020-02.12.2020 do godz. 16.00

Zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

02.12.2020-04.12.2020

Potwierdzenie statusu studentów zgłaszających kandydata oraz kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

08.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00

Wybory online na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

9.12.2020

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady uczelnianej Samorządu Studenckiego.

10 – 11.2020

Możliwość składana protestów wyborczych.

10.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00

Wybory uzupełniające do RUSS na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

11.12.2020r.

Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

14 – 15.12.2020

Możliwość składana protestów wyborczych.

16.12.2020

Uprawomocnienie się pełnego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

 


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

            Przedstawiamy Państwu wyniki wczorajszych wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Oto nowi przedstawiciele RUSS:

lp

Imię i nazwisko

1.

Magdalena Afa

2.

Jakub Gosz

3.

Weronika Gwóźdź

4.

Sara Lopocz

5.

Mateusz Magiera

6.

Paulina Musiolik

7.

Paweł Ośko

8.

Bożena Polak – Cisowska

9.

Agata Szaruga

10.

Zuzanna Trybuś

W związku z tym, że trzy osoby otrzymały taką samą ilość głosów, dwie kolejne zostaną wybrane w wyborach uzupełniających, głosowanie odbędzie się 10.12 br. Oto trzy kandydatki, na które będziemy głosować w czwartek:

lp

Imię i nazwisko

1.

Sylwia Gozdalska

2.

Kornelia Pilny

3

Kaja Zubko

Głosowanie w wyborach uzupełniających odbędzie się również na platformie głosuj24. Tak jak poprzednio każdy student otrzyma link do platformy w celu zagłosowania na swoich kandydatów na studencki adres e-mail (nr_indeksu@student.pwsz.raiborz.edu.pl). Link będzie aktywny dopiero w dniu 10.12. br. w godzinach 10:00 -20:00.

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji logowania na studencki adres mailowy.

 


KOMUNIKAT KOMISJI REWIZYJNEJ ODNOŚNIE SKŁADANIA PROTESTÓW WYBORCZYCH

 

Protesty przeciwko wyborowi nowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może wnieść każdy kto posiada status studenta. Protesty można wysyłać na podany adres mailowy: 14954@student.pwsz.racioborz.edu.pl
w terminie 10.12 – 11.12. 2020 r. do godziny 16:00.


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
 
Z powodów utrudnień dotyczących głosowania na portalu „głosuj24” studenci, którzy próbowali zagłosować na swoich kandydatów przed godziną 10:45 i napotkali problemy otrzymali na studencką skrzynkę nowe działające linki wysłane z datą dzisiejszą w celu zagłosowania.
 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Przypomnienie
Dzisiaj od godziny 10.00 do 20.00 odbywają się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do udziału w wyborach!
Linki do głosowania zostały przesłane na pocztę uczelnianą. W razie problemów z uruchomieniem głosowania online prosimy o kontakt na adres: julia.stankowicz@pwsz.raciborz.edu.pl

Poczta e-mail dla Studentów


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

            Zgodnie z Harmonogramem Wyborczym przedstawiamy Państwu listę kandydatów zgłoszonych do RUSS:

lp

Imię i nazwisko

Kierunek Studiów

1.

Magdalena Afa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

2.

Jakub Gosz

Filologia angielska / III rok

3.

Sylwia Gozdalska

Filologia germańska / II rok

4.

Weronika Gwóźdź

Architektura / II rok

5.

Sara Lopocz

Filologia germańska / I rok

6.

Mateusz Magiera

Architektura / I rok

7.

Marek Małek

Automatyka i Robotyka / II rok

8.

Paulina Musiolik

Filologia angielska / III rok

9.

Paweł Ośko

Architektura / II rok

10.

Kornelia Pilny

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

11.

Bożena Polak – Cisowska

Język niemiecki / III rok

12.

Kamila Sedlaczek

Pielęgniarstwo / III rok

13.

Agata Szaruga

Bezpieczeństwo Państwa / II rok

14.

Wioletta Tarnawska

Pielęgniarstwo / III rok

15.

Zuzanna Trybuś

Architektura / I rok

16.

Gabryela Zdziebko

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

17.

Kaja Zubko

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

 

Głosowanie na kandydatów odbędzie się na platformie głosuj24 w dniu 08.12 br. Każdy student otrzyma link do platformy w celu zagłosowania na swoich kandydatów na studencki adres e-mail (nr_indeksu@student.pwsz.raiborz.edu.pl). Link będzie aktywny dopiero w dniu 08.12. br. w godzinach 10:00 -20:00. Zagłosować można maksymalnie na 12 kandydatów z uwagi na 12 miejsc w RUSS.

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji logowania na studencki adres mailowy.

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2017/10/11/poczta-e-mail-dla-studentow/

 


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Zgodnie z Harmonogramem Wyborczym 8 grudnia br. odbędą się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania kandydatów do RUSS. W składzie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego będzie wchodziło 12 osób z największą liczbą głosów uzyskanych w wyborach.

Osoby zgłaszające są zobowiązane do złożenia stosownych dokumentów tj. dokument zgłoszenia do RUSS i zgoda kandydata wraz z oświadczeniem RODO oraz skanami legitymacji studenckiej kandydata i osoby zgłaszającej (wymagane dokumenty możliwe do pobrania w dole komunikatu) na podany adres mailowy: 15356@student.pwsz.raciborz.edu.pl w terminie: 25.11 – 02.12.2020r do godz. 16:00.  Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, zeskanowane i wysłane na podany wcześniej adres mailowy.

 

 

HARMONOGRAM WYBORCZY RUSS

25.11.2020-02.12.2020 do godz. 16.00 Zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
02.12.2020-04.12.2020 Potwierdzenie statusu studentów zgłaszających kandydata oraz kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
08.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00 Wybory online na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
09.12.2020 Ogłoszenie wyników wyborów do Rady uczelnianej Samorządu Studenckiego.
10-11.12.2020 Możliwość składana protestów wyborczych.
14.12.2020 Zawiązanie się prawne Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

 

 


REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO Uchwała RUSS


KOMUNIKAT ODNOŚNIE TERMINÓW SKŁADANIA PROTESTÓW WYBORCZYCH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Komisja Rewizyjna informuje, iż w związku z potrzebą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RUSS, protesty wyborcze odnośnie nowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej można składać również w dniach 14.12 – 15.12.2020 r. do godziny 16:00. Protesty można wysyłać na podany adres mailowy: 14954@student.pwsz.racioborz.edu.pl. Uprawnionym do składania protestów jest każdy, kto posiada status studenta PWSZ.


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Przedstawiamy Państwu pełny skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 1. Magdalena Afa
 2. Jakub Gosz
 3. Sylwia Gozdalska
 4. Weronika Gwóźdź
 5. Sara Lopocz
 6. Mateusz Magiera
 7. Paulina Musiolik
 8. Paweł Ośko
 9. Bożena Polak – Cisowska
 10. Agata Szaruga
 11. Zuzanna Trybuś
 1. Kaja Zubko 

 

Nowym przedstawicielom serdecznie gratulujemy oraz  życzymy owocnej pracy w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego!KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Zgodnie z wyborami uzupełniającymi Komisja Wyborcza RUSS stwierdza wybór następujących dwóch członków Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu:

 1. Sylwia Gozdalska
 2. Kaja Zubko

HARMONOGRAM WYBORCZY RUSS – aktualizacja

 

25.11.2020-02.12.2020 do godz. 16.00

Zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

02.12.2020-04.12.2020

Potwierdzenie statusu studentów zgłaszających kandydata oraz kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

08.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00

Wybory online na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

9.12.2020

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady uczelnianej Samorządu Studenckiego.

10 – 11.2020

Możliwość składana protestów wyborczych.

10.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00

Wybory uzupełniające do RUSS na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

11.12.2020r.

Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

14 – 15.12.2020

Możliwość składana protestów wyborczych.

16.12.2020

Uprawomocnienie się pełnego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

 


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

            Przedstawiamy Państwu wyniki wczorajszych wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Oto nowi przedstawiciele RUSS:

 

lp

Imię i nazwisko

1.

Magdalena Afa

2.

Jakub Gosz

3.

Weronika Gwóźdź

4.

Sara Lopocz

5.

Mateusz Magiera

6.

Paulina Musiolik

7.

Paweł Ośko

8.

Bożena Polak – Cisowska

9.

Agata Szaruga

10.

Zuzanna Trybuś

 

W związku z tym, że trzy osoby otrzymały taką samą ilość głosów, dwie kolejne zostaną wybrane w wyborach uzupełniających, głosowanie odbędzie się 10.12 br. Oto trzy kandydatki, na które będziemy głosować w czwartek:

 

lp

Imię i nazwisko

1.

Sylwia Gozdalska

2.

Kornelia Pilny

3

Kaja Zubko

 

Głosowanie w wyborach uzupełniających odbędzie się również na platformie głosuj24. Tak jak poprzednio każdy student otrzyma link do platformy w celu zagłosowania na swoich kandydatów na studencki adres e-mail (nr_indeksu@student.pwsz.raiborz.edu.pl). Link będzie aktywny dopiero w dniu 10.12. br. w godzinach 10:00 -20:00.

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji logowania na studencki adres mailowy.

 


KOMUNIKAT KOMISJI REWIZYJNEJ ODNOŚNIE SKŁADANIA PROTESTÓW WYBORCZYCH

 

Protesty przeciwko wyborowi nowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może wnieść każdy kto posiada status studenta. Protesty można wysyłać na podany adres mailowy: 14954@student.pwsz.racioborz.edu.pl
w terminie 10.12 – 11.12. 2020 r. do godziny 16:00.


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
 
Z powodów utrudnień dotyczących głosowania na portalu „głosuj24” studenci, którzy próbowali zagłosować na swoich kandydatów przed godziną 10:45 i napotkali problemy otrzymali na studencką skrzynkę nowe działające linki wysłane z datą dzisiejszą w celu zagłosowania.
 

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Przypomnienie
Dzisiaj od godziny 10.00 do 20.00 odbywają się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do udziału w wyborach!
Linki do głosowania zostały przesłane na pocztę uczelnianą. W razie problemów z uruchomieniem głosowania online prosimy o kontakt na adres: julia.stankowicz@pwsz.raciborz.edu.pl

Poczta e-mail dla Studentów


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

            Zgodnie z Harmonogramem Wyborczym przedstawiamy Państwu listę kandydatów zgłoszonych do RUSS:

lp

Imię i nazwisko

Kierunek Studiów

1.

Magdalena Afa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

2.

Jakub Gosz

Filologia angielska / III rok

3.

Sylwia Gozdalska

Filologia germańska / II rok

4.

Weronika Gwóźdź

Architektura / II rok

5.

Sara Lopocz

Filologia germańska / I rok

6.

Mateusz Magiera

Architektura / I rok

7.

Marek Małek

Automatyka i Robotyka / II rok

8.

Paulina Musiolik

Filologia angielska / III rok

9.

Paweł Ośko

Architektura / II rok

10.

Kornelia Pilny

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

11.

Bożena Polak – Cisowska

Język niemiecki / III rok

12.

Kamila Sedlaczek

Pielęgniarstwo / III rok

13.

Agata Szaruga

Bezpieczeństwo Państwa / II rok

14.

Wioletta Tarnawska

Pielęgniarstwo / III rok

15.

Zuzanna Trybuś

Architektura / I rok

16.

Gabryela Zdziebko

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

17.

Kaja Zubko

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / I rok

 

Głosowanie na kandydatów odbędzie się na platformie głosuj24 w dniu 08.12 br. Każdy student otrzyma link do platformy w celu zagłosowania na swoich kandydatów na studencki adres e-mail (nr_indeksu@student.pwsz.raiborz.edu.pl). Link będzie aktywny dopiero w dniu 08.12. br. w godzinach 10:00 -20:00. Zagłosować można maksymalnie na 12 kandydatów z uwagi na 12 miejsc w RUSS.

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji logowania na studencki adres mailowy.

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2017/10/11/poczta-e-mail-dla-studentow/

 


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Zgodnie z Harmonogramem Wyborczym 8 grudnia br. odbędą się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania kandydatów do RUSS. W składzie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego będzie wchodziło 12 osób z największą liczbą głosów uzyskanych w wyborach.

Osoby zgłaszające są zobowiązane do złożenia stosownych dokumentów tj. dokument zgłoszenia do RUSS i zgoda kandydata wraz z oświadczeniem RODO oraz skanami legitymacji studenckiej kandydata i osoby zgłaszającej (wymagane dokumenty możliwe do pobrania w dole komunikatu) na podany adres mailowy: 15356@student.pwsz.raciborz.edu.pl w terminie: 25.11 – 02.12.2020r do godz. 16:00.  Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, zeskanowane i wysłane na podany wcześniej adres mailowy.

 

 

HARMONOGRAM WYBORCZY RUSS

25.11.2020-02.12.2020 do godz. 16.00 Zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
02.12.2020-04.12.2020 Potwierdzenie statusu studentów zgłaszających kandydata oraz kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
08.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00 Wybory online na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
09.12.2020 Ogłoszenie wyników wyborów do Rady uczelnianej Samorządu Studenckiego.
10-11.12.2020 Możliwość składana protestów wyborczych.
14.12.2020 Zawiązanie się prawne Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

Skip to content