Seminarium dyplomowe z dr J. Gabzdyl 16.05.2019 r. zostaje przeniesione z godz.10.30-12.00 na godz. 12.10-13.40, s. A235