W dniu 12.03.2019 r. zostaje odwołane seminarium dyplomowe- prof. dr hab. Piotr Olender . Kierunek Bezpieczeństwo Państwa rok II i III