Seminarium dyplomowe rok III kierunek administracja (grupa weekendowa) proszę o zgłoszenie się do promotora dr. Jacka Pierzchały drogą mailową lub przez Microsoft Teams.