dr hab. Piotr Olender – zapraszam na  seminarium lic. grupę weekendową w dniu 15.01. o godz. 12.50 sala 342. Grupy stacjonarne spotkanie w dniu 12.01.2017 r. w godzinach: 12.00 – 12.45, 15.00-15.45 sala 342.  Spotkanie jest bardzo ważne.