dr Jacek Pierzchała – zapraszam na  seminarium lic. grupę weekendową w dniu 15.01. o godz. 14.00. sala 329.  Spotkanie jest bardzo ważne.