PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
Studia stacjonarne – semestr zimowy
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH (12.02.2018 r. – 18.02.2018 r.)

 Kierunek : Automatyka i Robotyka

Rok/
Semestr
studiów

Przedmiot

 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr.I)

 

12.02.2018 12.00 – 13.30 339 Pisemny
dr Grażyna Łydzińska (gr. II)

 

     
Fizyka ogólna dr Romuald Awsiuk (gr. I)

 

16.02.2018 9,00   Ustny / pisemny
mgr Michał Kondys (gr. II)

 

18.02.2018 8:30 – 11:30 320
Mechanika ogólna dr inż. Norbert Buba 15.02.2018 9.30 320 pisemny
II / 3 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr.I)

 

12.02.2018 10.00 – 12.30 339 Pisemny
dr Grażyna Łydzińska (gr. II)

 

     
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 16.02.2018 10,00 339 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. Małgorzata Kuchta 16.02.2018 16,00 320 pisemny
  Programowanie maszyn i systemów wytwórczych (AP) dr hab. inż. Andrzej Baier 18.02.2018 9,00 301 pisemny
IV/7 Systemy MEMS dr hab. inż. Andrzej Harlecki 12.02.2018 r. 16.00 202 pisemny