Zapraszam studentów socjologii, których egzamin dyplomowy odbył się 30.06.2016 r. po odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Dyplomy odbierać można w pokoju 323 od godz. 7.30 – 15.30.