Dr Danuta Zwolińska zaprasza studentów III semestru na spotkanie w sprawie międzyinstytutowych lekcji wychowania fizycznego (gimnastyka korekcyjno kompensacyjna), celem ustalenia godzin zajęć.

Piątek, 4 października, godz. 9:00, sala gimnastyczna J1