%MINIFYHTMLcc4c2f1db51e6a63f69cc5a54caf844b7%

Zostały OSTATNIE miejsca na  szkolenie z obsługi komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pok. 118 (dział praktyk) lub 109 (dział planowania).