PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 06 grudnia 2012 r. Zarządzeniem Nr 331/2012 Rektora PWSZ w Raciborzu zostało utworzone stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
Funkcję tę, decyzją Rektora PWSZ w Raciborzu, pełni mgr Zofia Jędorowicz – wykładowca Instytutu Studiów Edukacyjnych.

 

DYŻURY

Zapraszam osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania w naszej Uczelni, w każdy poniedziałek w godzinach:

 

dyżur w sesji – 31.01.2019 (czwartek) 9.00-10.30 p. A 234

12.02.2019 (wtorek) 9.00-10.30  p. A 234

Termin dyżuru w semestrze letnim ustalony i podany w najbliższym czasie.

 

Ważne !!!
Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny.

 

KONTAKT

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Zofia Jędorowicz
Wykładowca Instytutu Studiów Edukacyjnych (Zakład Opieki, Profilaktyki, Terapii i Resocjalizacji)

PWSZ w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
budynek główny PWSZ (A),
Pokój A234

e-mail: zk-j@wp.pl
tel.: 661 919 301