PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 06 grudnia 2012 r. Zarządzeniem Nr 331/2012 Rektora PWSZ w Raciborzu zostało utworzone stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
Funkcję tę, decyzją Rektora PWSZ w Raciborzu, pełni mgr Zofia Jędorowicz – wykładowca Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki (Zakład Pedagogiki Empirycznej).

 

DYŻURY

Zapraszam osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania w naszej Uczelni, w każdy czwartek w godzinach od 15:15 do 16:00  w budynku głównym (A) pok. A 234

Ważne !!!
Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny.

 

KONTAKT

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Zofia Jędorowicz

PWSZ w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
budynek główny PWSZ (A),
Pokój A234

e-mail: zk-j@wp.pl
tel.: 661 919 301