Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Play"]

Obecnie podjęto wyzwanie stworzenia zorganizowanego systemu studenckiej pomocy koleżeńskiej, pod nazwą Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej.
Do głównych zadań wolontariuszy – asystentów studentów z niepełnosprawnością należeć będą m.in.:
– towarzyszenie i udzielanie wsparcia osobie niepełnosprawnej podczas zajęć dydaktycznych i w przerwach między zajęciami,
– pomoc w przemieszczaniu się między budynkami PWSZ w Raciborzu,
– pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych,
– zapewnienie o wsparciu w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w sekretariatach, dziale praktyk oraz innych jednostkach organizacyjnych naszej Uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych –
mgr Zofią Jędorowicz.
W ten sposób stworzymy zorganizowaną grupę studenckiej pomocy koleżeńskiej i w zależności od potrzeb zgłaszanych ze strony osób z niepełnosprawnością będziemy z tych zasobów osobowych i chęci do pomocy korzystali.

Skip to content