FileAction
Akty prawne Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne - 16.06.2016.doc  Download 
Akty prawne Regulamin studiów 2016.pdf  Download 
Akty prawne Szczegółowe zasady odbywania studiów.pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 wydawanie dokumentów i pobieranie opłat.doc  Download 
Akty prawne U48.2017 wydawanie dokumentów i pobieranie opłat.pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 1. - karta obiegowa.doc  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 1. - karta obiegowa.pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 2. - wniosek o przesł. świad. dojrz..doc  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 2. - wniosek o przesł. świad. dojrz..pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 3. - wniosek o przesł. dok..doc  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 3. - wniosek o przesł. dok..pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 4. - wniosek o wydanie zaśw..doc  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 4. - wniosek o wydanie zaśw..pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 5. - upoważnienie.doc  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 5. - upoważnienie.pdf  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 6 - tabela dokumentów i opłat.doc  Download 
Akty prawne U48.2017 zał. 6 - tabela dokumentów.pdf  Download 
Akty prawne UMOWA określająca warunki odpłatności za studia niestacjonarne - załacznik nr 2.doc  Download 
Akty prawne UMOWA określająca warunki odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych St załacznik nr 1.doc  Download 
Akty prawne Uchwała 43.2016 w spr. reg. pob. opłat.jpg  Download 
Akty prawne Uchwała 83.2016 - zmiana w regulaminie pobierania opłat.jpg  Download 
Akty prawne Zarządzenie Nr 454_2015_Regulamin studiowania według Indywidualnego Programu Studiów, w tym Planu Studiów w PWSZ w Raciborzu.pdf  Download 
Akty prawne Zasady organizacji kształcenia w zakresie zajęć do wyboru.pdf  Download 
Akty prawne Zał_do_Zarz_Nr_454_2015_Regulamin studiowania według Indywidualnego Programu Studiów, w tym Planu Studiów w PWSZ w Raciborzu.pdf  Download 
Akty prawne regulamin_russ.pdf  Download