Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  30/2017 Rektora PWSZ w Raciborzu z dn. 18 maja 2017 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 trwa od 1.10.2017 do 30.09.2018

(kliknij, aby pobrać PDF na dysk)

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie Studia stacjonarne
Semestr zimowy 01.10.2017 – 18.02.2018
Zajęcia dydaktyczne 02.10.2017 – 20.12.2017
Przerwa świąteczna 21.12.2017 – 02.01.2018
Zajęcia dydaktyczne 03.01.2018 – 28.01.2018
Sesja egzaminacyjna 29.01.2018 – 04.02.2018
Przerwa międzysemestralna 05.02.2018 – 11.02.2018
Sesja poprawkowa 12.02.2018 – 18.02.2018
Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do 19.02.2018
Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez  wykładowców do 19.02.2018
Semestr  letni  

19.02.2018 – 30.09.2018

 

Zajęcia dydaktyczne 19.02.2018 – 29.03.2018
Przerwa świąteczna 30.03.2018 – 04.04.2018
Zajęcia dydaktyczne 05.04.2018 – 17.06.2018
Sesja egzaminacyjna 18.06.2018 – 01.07.2018
Sesja poprawkowa 10.09.2018 – 14.09.2018
Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do 18.09.2018
Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców do 18.09.2018
Przerwa wakacyjna 02.07.2018 – 30.09.2018

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r.

 


STUDIA NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków i specjalności

 

 

Semestr zimowy Semestr letni
ZJAZD I 06-07-08.10.2017 ZJAZD I 23-24-25.02.2018
ZJAZD II 20-21-22.10.2017 ZJAZD II 09-10-11.03.2018
ZJAZD III 10-11-12.11.2017 ZJAZD III 23-24-25.03.2018
ZJAZD IV 24-25-26.11.2017 ZJAZD IV 06-07-08.04.2018
ZJAZD V 01-02-03.12.2017 ZJAZD V 20-21-22.04.2018
ZJAZD VI 08-09-10.12.2017 ZJAZD VI 11-12-13.05.2018
ZJAZD  VII 15-16-17.12.2017 ZJAZD  VII 25-26-27.05.2018
ZJAZD  VIII 12-13-14.01.2018 ZJAZD  VIII 08-09-10.06.2018
ZJAZD  IX 26-27-28.01.2018 ZJAZD IX 15-16-17.06.2018
Sesja egzaminacyjna 29.01.2018 – 11.02.2018 Sesja egzaminacyjna 22.06.2018 – 01.07.2018
Sesja poprawkowa 16.02.2018 – 18.02.2018 Sesja poprawkowa 14.09.2018 – 16.09.2018
Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do 19.02.2018 Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do 18.09.2018
Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez  wykładowców do 19.02.2018 Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców do 18.09.2018