Organizacja roku akademickiego 2018/2019

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

UWAGA! OBOWIĄZUJE OD 1.10.2018!

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu z dn. 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

 

Kliknij, aby pobrać PDF na dysk

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

 

Rok akademicki 2018/2019 trwa od 1.10.2018 do 30.09.2019

 

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie Terminy
Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku 28.09.2018
Semestr zimowy 01.10.2018 – 16.02.2019

zajęcia 14 i 15 tygodnia przypadające w niedzielę – wg indywidualnych ustaleń wykładowców ze studentami po akceptacji Dyrektora Instytutu

Zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 – 21.12.2018
Przerwa świąteczna 22.12.2018 – 02.01.2019
Zajęcia dydaktyczne 03.01.2019 – 27.01.2019

 

Sesja egzaminacyjna 28.01.2019 – 03.02.2019
Przerwa międzysemestralna 04.02.2019 – 10.02.2019
Sesja poprawkowa 11.02.2019 – 16.02.2019
Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do 18.02.2019
Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez  wykładowców do 18.02.2019
Semestr  letni 17.02.2019 – 30.09.2019

w dniu 10.06.2019 należy realizować zajęcia z 15.  czwartku

w dniu 11.06.2019 należy realizować zajęcia z 15. piątku

Zajęcia dydaktyczne 18.02.2019 – 17.04.2019
Przerwa świąteczna 18.04.2019 – 23.04.2019
Zajęcia dydaktyczne 24.04.2019 – 11.06.2019

 

Sesja egzaminacyjna 12.06.2019 – 23.06.2019
Sesja poprawkowa 09.09.2019 – 15.09.2019
Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do 17.09.2019
Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców do 17.09.2019
Przerwa wakacyjna 24.06.2019 – 30.09.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2018 r., 02.05.2019 r.

 

 

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów dla wszystkich kierunków i specjalności

 

 

Semestr zimowy

 

Semestr letni

 

ZJAZD I 05-06-07.10.2018 ZJAZD I 22-23-24.02.2019
ZJAZD II 19-20-21.10.2018 ZJAZD II 08-09-10-03.2019
ZJAZD III 26-27-28.10.2018 ZJAZD III 22-23-24.03.2019
ZJAZD IV 16-17-18.11.2018 ZJAZD IV 05-06-07.04.2019
ZJAZD V 30.11.-01-02.12.2018 ZJAZD V 12-13-14.04.2019
ZJAZD VI 14-15-16.12.2018 ZJAZD VI 26-27-28.04.2019
ZJAZD  VII 11-12-13.01.2019 ZJAZD  VII 10-11-12.05.2019
ZJAZD  VIII 18-19-20.01.2019 ZJAZD  VIII 24-25-26.05.2019
ZJAZD IX 25-26-27.01.2019 ZJAZD IX 31.05.-01-02.06.2019
Sesja egzaminacyjna 01.02 – 10.02.2019 Sesja egzaminacyjna 14-23.06.2019
Sesja poprawkowa 15-16-17.02.2019 Sesja poprawkowa 06-15.09.2019
Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów do   18.02.2019 Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć przez studentów  do 17.09.2019
Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców do   18.02.2019 Termin złożenia dokumentacji (protokołów zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców do 17.09.2019

 

 

Skip to content