ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
rok I, 2018-2021
praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych śródroczna, II sem. dr Hab. F. Nieć formularz
praktyka pedagogiczna asystencka 16.09.2019-27.09.2019 dr G. Habrom-Rokosz formularz
rok II, 2017-2020
praktyka pedagogiczna metodyczna
śródroczna, V sem.
dr G. Habrom-Rokosz
formularz   
rok III, 2016-2019
śródroczna praktyka z wybranej specjalności
śródroczna
dr K. Stanieczek
formularz dziennik