%MINIFYHTML47d507e2e720cd07c9e6641716212e387%

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktykirealizacjaopiekundo pobrania
rok I, 2018-2021
praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnychśródroczna, II sem.dr Hab. F. Nieć
praktyka pedagogiczna asystencka16.09.2019-27.09.2019dr G. Habrom-Rokosz
rok II, 2017-2020
praktyka pedagogiczna metodyczna
śródroczna, V sem.
dr G. Habrom-Rokosz
  
rok III, 2016-2019
śródroczna praktyka z wybranej specjalności
śródroczna
dr K. Stanieczek