PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

rok I (2017-2020)
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych II semestr dr hab. F. Nieć dziennik  formularz
praktyka pedagogiczna asystencka  śródroczna na III sem.  dr G. Habrom-Rokosz
rok II (2016-2019)
praktyka pedagogiczna metodyczna  17.09.2018-12.10.2018  dr G. Habrom-Rokosz dziennik formularz
rok III (2015-2018)
śróroczna praktyka z zakresu wybranej specjalności V – VI semestr dr K. Stanieczek  dziennik  formularz