PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

rok I (2017-2020)
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych II semestr
praktyka pedagogiczna asystencka
rok II (2016-2019)
praktyka pedagogiczna metodyczna
rok III (2015-2018)
śróroczna praktyka z zakresu wybranej specjalności V – VI semestr  dziennik  formularz