PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
I rok (2017-2021)
praktyka inwentaryzacyjna 3 tygodnie
po I roku
dr inż. arch. A. Bednarski dziennik
II rok (2016-2020)
praktyka budowlana 3 tygodnie
po II roku
dr inż. arch. W. Olejko dziennik formularz
III rok (2015-2019)
praktyka projektowa 90 godz.
po III roku
dr inż. arch. H. Zubel  dziennik  formularz